Studio/Galeria:
ul. Sadowa 26 A
41-922 Radzionków

Adres korespondencyjny:
Tecken Danuta Kipka
ul. Krzywa 21/10
41-922 Radzionków

t: 501 460 448, 504 017 715
e: kipka @ tecken.pl